SDG

Sustainable Development Goals

Bij BioFriek.nl werken we met Sustainable Development Goals (SDG’s) die aansluiten bij/de basis vormen voor de biologische, duurzame en sociale impact die wij als Biowinkel4ou.nl maken. De SDG’s zijn 17 doelen die door de landen die bij de Verenigde Naties (VN) aangesloten zijn, afgesproken zijn. Het doel is om van de wereld een betere plek te maken. Doe jij je boodschappen bij BioFriek.nl? Dan draag ook jij je steentje bij aan de betere wereld! Want het doel van de VN sluit aan bij de missie van BioFriek.nl: De wereld een stukje mooier maken. En dat lukt samen met jullie nog beter.

1. Geen Armoede

Armoede omvat meer dan alleen het niet hebben van voldoende inkomen. Oorzaken en gevolgen van armoede, zoals een ongezonde leefstijl, kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, geen of slechte huisvesting en onveiligheid spelen hierbij ook een rol.

BioFriek.nl is opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking werk te bieden en hen mee te laten draaien in het gehele bedrijfsproces. Wij vinden het hebben van werk of dagbesteding belangrijk, omdat het structuur geeft aan je dag, je meedoet in de samenleving én je in contact komt met andere mensen. Hoe meer producten jij als consument bij ons koopt, hoe meer werkplekken we kunnen creëren/aanbieden.

In onze webshop proberen wij met de producten die wij aanbieden ook indirect armoede te verminderen. Onze leveranciers worden met veel zorg uitgekozen op basis van een gedeelde visie en overtuiging.
Wij bieden diverse producten aan die van biologische of biologisch-dynamische (=Demeter) zorgboerderijen komen, zoals boerderij De Vijfsprong en boerderij ‘t Paradijs. Net zoals bij ons krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking bij deze bedrijven de mogelijkheid om te werken.
Daarnaast verkopen we diverse producten die, naast biologisch, ook Fairtrade gecertificeerd zijn. Denk hierbij aan de La Vida Vegan pasta’s van Brinkers Food, de thee van Clipper, de chocoladerepen van Chocolatemakers, chocolademelk van Zuivelrijck en de honing van De Traay. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

2. Geen Honger

Om tot een duurzamere landbouw te komen is het belangrijk om, zowel als bedrijf en als consument, voedselverspilling en overconsumptie te vermijden. Wij dragen hier als bedrijf aan bij, omdat alle producten op bestelling van de klant ingekocht worden. Hierdoor is er bij ons nauwelijks sprake van 'waste'.

Wij stellen bij ons op de werkvloer iedere dag fruit beschikbaar voor de collega’s. Zo krijgt iedereen bij ons de mogelijkheid om van fruit te genieten en zo ook nog eens vitamines binnen te krijgen. Daarnaast maken wij op woensdag soep of iets anders voedzaams voor bij de lunch. Ook hier genieten we met het hele team van.

3. Goede Gezondheid en Welzijn

Gezond eten komt voort uit gezonde landbouw. Daarom verkopen wij ook alleen biologische en Demeter producten. Wij zijn zowel SKAL- als EKO-gecertificeerd.
De basisprincipes van de biologische sector zijn: zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid. In de biologische landbouw wordt gezondheid breder gezien dan alleen de persoonlijke gezond. Biologische landbouw is gericht op de gezondheid van hele ecosystemen, met een gezonde bodem, gewassen, dieren en mensen.
In de biologische landbouw worden kunstmest, geneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten kunnen hebben zo veel mogelijk vermeden. Biologische producten bevatten over het algemeen minder resten van pesticiden en in sommige gevallen bevatten biologische producten meer voedingsstoffen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat werken met pesticiden een negatief effect heeft op de gezondheid van boeren, medewerkers en omwonenden. Doordat in de biologische landbouw geen gebruik wordt gemaakt van chemische-synthetische pesticiden, draagt deze vorm van landbouw niet bij aan de vervuiling van het milieu met pesticiden, of aan de gezondheidsproblemen die dit veroorzaakt.

Bewegen is belangrijk voor de algehele gezondheid. Wij beginnen daarom iedere ochtend met ochtendgymnastiek. We vinden het belangrijk dat, voordat we aan onze werkzaamheden beginnen, we eerst samen de spieren opwarmen. Van een fysiotherapeut hebben we een aantal oefeningen geleerd waarmee we onze armen, schouders, nek en benen kunnen opwarmen. Door het losmaken van de spieren hopen we dat de lichamelijke ongemakken die sommige van onze collega's hebben afnemen, voorkomen worden of in ieder geval beperkt blijven. En daarnaast is samen bewegen eigenlijk ook best wel heel gezellig!

Daarnaast proberen we met ons andere bedrijf, Appel4you.nl, de vitaliteit op de werkvloer te stimuleren. Dit doen wij door heerlijk biologisch werkfruit (fruit voor op de werkvloer) te leveren aan diverse bedrijven in heel Nederland.
Zelf stellen wij bij ons op de werkvloer ook iedere dag fruit beschikbaar voor de collega’s. Zo krijgt iedereen bij ons de mogelijkheid om van fruit te genieten en zo ook nog eens vitamines binnen te krijgen.

6. Schoon Water en Sanitair

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Zo kunnen watervoorraden op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens en het milieu, water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en gelijkaardige economische groei en heeft invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen.

Doordat wij alleen biologische en Demeter producten verkopen, dragen wij indirect ook bij aan schoner water. In de gangbare landbouw worden namelijk chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Deze komen niet alleen in de gewassen terecht, maar belanden via de bodem ook in het water. Doordat de biologische regelgeving het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest verbiedt, vervuilt de biologische landbouw de bodem en het water hier niet mee.
Daarnaast investeren biologische boeren in een gezonde bodem. Ze passen vruchtwisseling toe en gebruiken groenbemesters om de bodem te beschermen en extra stikstof te geven. Ook voeden ze de bodem met natuurlijke mest en compost, wat voor een hoger organisch stofgehalte in de bodem zorgt. Dit zorgt voor een grotere biodiversiteit, met meer bodemdiertjes, die belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid en de waterhuishouding van de bodem. Hierdoor heeft de bodem een betere waterhoudende capaciteit, wat betekent dat de bodem minder water vraagt en beter bestand is tegen droogte. Daarnaast zijn deze bodems beter bestand tegen zware regenval en overstroming, omdat ze dankzij hun poreuze structuur meer water opnemen, zodat er tevens minder uitspoeling plaatsvindt.

7. Betaalbare en Duurzame Energie

Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperken, is een van de hoofddoelen van de VN om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden.

Onze locatie in Winterswijk draait op groene energie. Duurzame energie dus, want dat vinden we belangrijk. We nemen onze energie af bij Pure Energie, een bedrijf waar we ons mee willen identificeren en die we omarmen om hun initiatieven en denkwijze. Zij wekken zelf wind- en zonne-energie op in Nederland.

Daarnaast kiezen we, geheel passend bij onze visie en missie, zoveel mogelijk voor seizoensproducten. Als je eet wat het seizoen te bieden heeft, dan bespaar je energie. Energie die anders zou gaan naar het vervoer van de producten, het stoken van ruimtes en het aandrijven van koeling. Maar niet voor alle producten geldt dat lokaal verbouwd beter is. Soms kost het vaak meer energie om producten in een Nederlandse, verwarmde kas te kweken dan ze per vrachtwagen of boot uit warmere streken te halen. Producten van iets verder weg (bijvoorbeeld Zuid-Europa) kunnen daarom een lagere milieu-impact hebben dan lokaal geproduceerde kasproducten. Om die reden vindt je duurzame producten in onze webshop uit verschillende werelddelen, bij voorkeur uit Nederland en regionaal, daarna bewust gekozen producen uit de minst milieubelastende regio elders in de wereld. Zo helpen we mee de CO2 -uitstoot terug te dringen, krijg je als klant weer meer band met de natuur én eet je groenten en fruit vrij van chemische bestrijdingsmiddelen. Door deze werkwijze te hanteren hebben we slechts een kleine impact op het milieu en verkleinen we onze ecologische voetafdruk!

8. Eerlijk Werk en Economische Groei

Zoals bij SDG 1 al aangegeven, vinden wij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking ook mogen deelnemen in de maatschappij. Wij bieden dan ook een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking aan het werk kunnen en kunnen meedraaien in het gehele bedrijfsproces. Wij vinden dat iedereen een talent heeft. De processen worden dan ook ingericht voor de mensen die er werken, BioFriek.nl past zich aan de werknemers aan en niet andersom. Hoe meer producten jij als consument bij ons koopt, hoe meer werkplekken wij kunnen creëren/aanbieden.

Indirect dragen wij, door de met veel zorg uitgekozen leveranciers en hun biologische en/of Demeter producten, ook bij aan eerlijk werk en economische groei.
Het gebruik van pesticiden heeft niet alleen een negatieve invloed op de bodem, de producten die er op verbouwd worden en je gezondheid. Ze hebben ook een negatieve invloed op de gezondheid van de boeren, arbeiders en mensen die in de omgeving van de bespoten grond leven. Omdat in de biologische landbouw chemische bestrijdingsmiddelen verboden zijn, is de werk- en leefomgeving voor de boeren, arbeiders en omwonenden veiliger dan van gangbare landbouw.
Horizon Natuurvoeding (bekend van de biologische noten, rozijnen en notenpasta’s) werkt al jaren lang samen met boeren en verwerkers in onder andere Turkije. Zij is één van de initiatiefnemers van de Good Food Foundation, een stichting die zich bezig houdt met het opzetten, stimuleren en beheren van biologische landbouwprojecten.
Zoals benoemd bij SDG 1 verkopen wij ook Fairtrade producten. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.
Door het aanbieden van producten van verschillende zorgboerderijen, zoals boerderij De Vijfsprong en boerderij ’t Paradijs, hopen we op deze boerderijen ook weer meer werkplekken te creëren/aan te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking.

9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Infrastructuur omvat meer dan alleen de fysieke wegen. Infrastructuur gaat ook over transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie.

Bij BioFriek.nl streven we natuurlijk naar een zo klein mogelijke footprint. Dit realiseren we door alleen 100% biologische en Demeter producten aan te bieden. Natuurlijk hebben we te maken met het vervoer van producten; we kopen verse producten in, halen deze op en we leveren boodschappen op bestelling aan huis. Al deze ritten worden per keer zorgvuldig gepland en zoveel mogelijk gecombineerd met adressen die op de route liggen. Op deze manier rijden we zo min mogelijk kilometers en beperken we de uitstoot zoveel mogelijk. Momenteel kunnen we nog niet zeggen dat we elektrisch rijden met onze bedrijfsauto’s. Dit is echter wel een doelstelling waar we naar toe werken. Op dit moment is dat een te grote kostenpost en kunnen wij deze doelstelling helaas nog niet realiseren, maar hier werken wij natuurlijk hard aan!

Plastic is de oorzaak van veel milieuproblemen en het wordt ook steeds vaker in een negatief verband gebracht met onze gezondheid. Het gebruik van verpakkingen is soms onvermijdelijk, omdat deze belangrijke functies vervullen. Maar plastic verpakkingen zijn slechts een korte periode nuttig, terwijl ze daarna nog eeuwenlang een verwoestende impact hebben op onze aarde. Daarom willen wij het gebruik van plastic zoveel mogelijk terugdringen. Als het gaat om onze verpakkingskeuzes houden we rekening met het gemak voor de klant, duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld voedselverspilling. De materialen die we gebruiken zijn bij voorkeur biologisch afbreekbaar en/of van gerecycled materiaal. Daarnaast proberen wij materialen ook te hergebruiken door ze een tweede leven binnen het bedrijf te geven, want we houden wel van een flinke dosis creativiteit bij BioFriek.nl!
Steeds meer leveranciers maken gebruik van composteerbare verpakkingen. De folie én het etiket (materiaal, lijm, inkt) zijn volledig composteerbaar. Dit lijkt plastic, maar is het dus niet! Het materiaal wordt onder andere vervaardigd uit de plantaardige grondstoffen, suiker en cellulose. Deze verpakkingen belasten het milieu minder en kunnen binnen 12 weken volledig gecomposteerd worden in industriële composteringsinstallaties. U kunt deze verpakkingen herkennen aan het kiemplantlogo. Let op: composteerbare verpakkingen en composteerbare producten zoals wegwerpbestek en schaaltjes met het kiemplantlogo mogen niet bij het gft, maar horen bij het restafval! De professionele composteerders willen de bioplastics niet in de biobak omdat het niet bijdraagt aan de compost.

Ook op het gebied van communicatietechnologie zitten wij niet stil. Via onze wekelijkse nieuwsbrief, de blogs op onze website en via onze social media kanalen proberen we iedereen van het laatste nieuws binnen ons bedrijf en in de biologische en biologisch-dynamische sector te voorzien.

10. Ongelijkheid Verminderen

Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur, zoals ook al aangegeven bij SDG 1 en SDG 8. Bij ons is iedereen gelijk, we werken met een platte hiërarchie en wij kennen alleen collega’s en geen cliënten. Want mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt worden vaak cliënten genoemd. Bij BioFriek.nl doet iedereen mee in het gehele bedrijfsproces, van bestellingen klaarmaken tot de webshop onderhouden. Iedereen doet mee en iedereen is gelijk!

12. Verwantwoorde Consumptie en Productie

Onze bedrijfsvoering is volledig duurzaam. Dat komt natuurlijk omdat we biologische en Demeter producten verkopen en eten, maar ook omdat we materialen hergebruiken, zoals aangegeven bij SDG 9, het zogenoemde cradle to cradle.

Zoals al benoemd bij SDG 7, kiezen we zoveel mogelijk voor seizoensproducten uit Nederland en regionaal, daarna bewust gekozen producen uit de minst milieubelastende regio's elders in de wereld. Zo helpen we mee de CO2 -uitstoot terug te dringen, krijg je als klant weer meer band met de natuur én eet je groenten en fruit vrij van chemische bestrijdingsmiddelen.
Een aantal producten moeten wij bij onze leveranciers echter in een grotere hoeveelheid afnemen. Het komt dan ook wel eens voor dat de houdbaarheidsdatum in zicht komt, voordat wij alle producten verkocht hebben. Omdat wij het jammer vinden om deze producten weg te gooien, hebben wij een koopjeshoek. Als een product niet als 2de kans of koopje verkocht kan worden, of als het toch niet meer geschikt is om in de soep te verwerken, rekenen we het pas als afval. Afval wordt bij ons altijd gescheiden. Daarbij is het ook leuk om te weten: veel van ons groenafval komt terecht bij de dankbare varkens van een zorgboerderij in de regio!

13. Klimaatactie

Landbouw heeft invloed op het klimaat. Maar door slim samen te werken met de natuur, verkleinen biologische boeren hun negatieve impact. Biologische boeren gaan efficiënter om met energie. Bij biologische boeren zijn dier en gewas in evenwicht. Biologische boeren doen aan goed bodembeheer en leggen zo CO2 vast. Door koolstof vast te leggen in de bodem, compenseren biologische boeren een gedeelte van hun uitstoot.
Onze acties om de impact op het klimaat te beperken: Wij verkopen in onze webshop alleen biologisch en Demeter producten, zie hiervoor ook SDG 3, SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 14 en SDG 15; Wij kopen producten op bestelling van de klant in (SDG 2 en SDG 12); Wij proberen zo min mogelijk kilometers af te leggen door ritten zorgvuldig te plannen (SDG 9); Wij proberen verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te vermijden, maar soms is het onvermijdelijk. Als het gaat om onze verpakkingskeuzes houden we rekening met het gemak voor de klant, duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld voedselverspilling. De materialen die we gebruiken zijn bij voorkeur biologisch afbreekbaar en/of van gerecycled materiaal. Daarnaast proberen wij materialen ook te hergebruiken door ze een tweede leven binnen het bedrijf te geven (SGD 9).

14. Leven in het Water

Waterbronnen, en de manier waarop ermee omgegaan wordt, hebben een impact op de maatschappij en de economie, vooral op vlak van gezondheid, voedselproductie, hygiëne, energie, industrie en de werking van ecosystemen.
In verschillende oceanen heeft zich een ‘plasticsoep’ gevormd. Deze ‘plasticsoep’ heeft zich gevormd door een opeenhoping van verschillende soorten afval, maar bestaan voor een groot deel uit micropartikels van plastic die een voortdurende bedreiging vormen voor het leven in de zee.
Wij gaan daarom ook duurzaam met verpakkingsmateriaal om (SGD 9) en scheiden het afval dat wij hebben/overhouden, om te voorkomen dat de ‘plasticsoep’ groter wordt.

Indirect dragen wij ook bij aan het leven in het water. Zoals al eerder benoemd is, is het gebruik van chemische-synthetische bestrijdingsmiddelen verboden in de biologische landbouw. Hierdoor vormt de biologische landbouw, met betrekking tot vervuiling van het oppervlaktewater en grondwater, geen vervuiling.

15. Leven op het Land

De biologische landbouw is gericht op de gezondheid van de bodem, gewassen, dieren en mensen. Dit wordt bereikt door de biodiversiteit te bevorderen en door samen te werken met de natuur, kringlopen, water, bodem en planten. De biodiversiteit wordt vergroot doordat er geen chemische-synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en plagen bestreden worden door het lokken van natuurlijke vijanden. Ook is er meer genetische diversiteit in de rassen en gewassen, waardoor akkers beter bestand zijn tegen ziekten en klimaatverandering. Daarnaast is er door ruimere vruchtwisseling ook meer gewasdiversiteit, wat voor een gezondere bodem met veel bodemleven zorgt.
Alle boeren, ook niet-biologische, moeten ervoor zorgen dat hun dieren gezond zijn en niet onnodig lijden. Biologische boeren zijn daarbovenop bij EU-wet verplicht allerlei zaken extra te regelen voor meer dierenwelzijn. Dit betekent onder meer dat biologische boeren bij voorkeur kiezen voor sterke rassen die passen bij de omgeving. Deze dieren hebben veel meer gelegenheid om hun natuurlijke gedrag te tonen. Ze hebben binnen veel ruimte, met altijd strooisel om in te liggen en/of te scharrelen en kunnen daarnaast altijd naar buiten (als het weer en de bodem het toelaten). De dieren krijgen biologisch, gentechvrij voer en bij ziekte worden bij voorkeur natuurlijke geneesmiddelen gebruikt.
Dieren in de veehouderij hebben niet het leven van een dier in het wild. Maar biologische en bio-dynamische boeren werken wel elke dag hard aan een leven op de boerderij waarbij de dieren kunnen scharrelen, wroeten en grazen.
Omdat wij alleen biologische en Demeter producten verkopen, dragen wij indirect bij aan een beter leven op het land.

17. Partnerschap om Doelstellingen te Bereiken

Dit is een goal die het fundament van onze organisatie vormt. Samenwerkingen met onze boeren en leveranciers zijn niet zomaar samenwerkingen. We kijken naar het verhaal achter de ondernemer en de beweegredenen. Zo werken wij samen met boeren en leveranciers om het verhaal en hun idealen, wij willen ze omarmen en met trots uitstralen waarom wij juist hun producten willen aanbieden. Denk hierbij ook aan de gekozen energiemaatschappij (Pure Energie), de materialen waarmee we werken en natuurlijk de doelgroepen waarmee wij werken. Samen maken we de wereld een stukje mooier!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram